qc1 qc1
Phiên Ngoại Lão Cửu Môn - Nhị Nguyệt Khai Hoa
Thông tin

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn

Nhị Nguyệt Khai Hoa

0

  Giới thiệu

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn, Nhị Nguyệt Khai Hoa (2016) : Bộ phim Phiên Ngoại Lão Cửu Môn - Nhị Nguyệt Khai Hoa là phần ngoại truyện nói về Nhị Nguyệt Hồng và những người bạn. Phần này là câu chuyện được Nam Phái Tam Thúc kể lại những việc đã xảy ra với Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng... 

bác bỏ cung phi bác bỏ

Đón xem phim Phiên Ngoại Lão Cửu Môn trên phimvip.com

  Diễn viên

  Trailers & Videos

Trailer Phiên Ngoại Lão Cửu Môn

Phim Thần Thoại , Phim Chiếu Rạp ,

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10