qc1 qc1
Phong Vân 2 - The Storm Warriors II
Thông tin

Phong Vân 2

The Storm Warriors II

10

  Giới thiệu

Phong Vân 2, The Storm Warriors II (2009) : Bộ phim gió mây 2 là một bộ phim kiếm hiệp huyền ảo rất nức danh với người theo dõi Việt Nam (chắc không cần phải nói nhiều về điều này). Trong phần này, Tuyệt Vô Thần, môn chủ của Vô Thần Cung có mưu đồ đánh chiếm Trung Hoa. Các nhân sĩ võ lâm tuần tự bại trận trước sức mạnh và mưu mẹo của hắn. Lẽ kèm theo Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong chẳng thể để cho Tuyệt Vô Thần đạt được ý muốn. Nhưng họ sẽ đánh bại sức mạnh bá đạo của hắn bằng cách nào? Liệu ý định thật sự của Tuyệt Vô Thần là gì? số mệnh toàn cõi Trung Nguyên sẽ đi về đâu...

quan tài quan tài

Đón xem phim gió mây 2 trên phimvip.com

  Trailers & Videos

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10