qc1 qc1
Quý Ngài X - Mr. X
Thông tin

Quý Ngài X

Mr. X

0

  Giới thiệu

Quý Ngài X, Mr. X (2015) : Phim Quý Ngài X phim thuộc loại thể diễn tưởng do Mỹ cung ứng nói về một người đại trượng phu đang trong lúc bế tắc vỉ bị người khác hãm lại thê thảm, bổng một hôm thì chuyện kỳ lạ hình thành đến với anh và biến anh có bản lĩnh tàng hình bất cứ lúc nào, chính vì như thế anh đã dùng bản lĩnh tàng hình này để đi phục thù người đã hại anh thảm hại. ..

hậu phi quan tài hậu phi

Đón xem phim Mr. X trên phimvip.com

  Trailers & Videos

  Tags

Quý Ngài X

Quý Ngài X

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10