qc1 qc1
Thiếu Lâm Vấn Đạo - The Great Shaolin
Thông tin

Thiếu Lâm Vấn Đạo

The Great Shaolin

4

  Giới thiệu

Phim Thiếu Lâm Vấn Đạo, The Great Shaolin 2017 kể về: Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô bổ bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này cục bộ triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là nam nhi của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan. Sau khi phương trượng Quan Hải của Thiếu Lâm ẩn cư động Đạt Ma, chúng tăng Thiếu Lâm thấp thỏm trước nạn nước, tiền đồ phía trước cũng cực kỳ mơ hồ. ko kể đó, môn đệ tục gia mới tiếp nhận của Thiếu Lâm bao gồm Trình Văn Đạo, Cao Kiếm Hùng, và Hải Đại Lực lại có mối thù diệt môn với cha con Nghiêm Thị. Bởi thiên phú cực cao, nên ba người lần lượt được sắp xếp vào Đạt Ma đường, dược cục và Ban Nhược đường, để tu luyện võ công, y khoa và thiền học. Mặt khác, Nghiêm Thế Phiên vì muốn đạt được mục đích biến Thiếu Lâm thành “vật của mình” nên đã mượn danh nghĩa bình định giặc Oa để điều động võ tăng Thiếu Lâm, đoàn kết với phản đồ Thiếu Lâm, hòng bá chiếm...

hiền thê hậu sự hiền thê

Mời xem phim Thiếu Lâm Vấn Đạo tại Phimvip.com!

hiền thê hậu sự hiền thê
 

  Diễn viên

  Trailers & Videos

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10