Đại Thần Hầu - Great God Monkey (2020)
Thông tin

Đại Thần Hầu

Great God Monkey (2020)

4

  Giới thiệu

Tương truyền, một ngàn năm trước có ba báu vật thượng cổ thần khí cất giầu trong Tam giới, liên kết ba thần khí này lại có thể triệu tập sức mạnh thượng cổ. Có một con thạch hầu xuất thế, tự xưng là Tôn Tiểu Thiên, nắm trong tay Như Ý Càn Nguyên Côn, chân đạp Thất Thải Phiêu Miểu Vân, có đôi mặt Thái Cổ Kim Nhãn, thần thông quảng đại,...

  Bình luận

Trending Phim Bộ