qc1 qc1
Tân Thủy Hử 2011 - All Men Are Brothers
Thông tin

Tân Thủy Hử 2011

All Men Are Brothers

7

  Giới thiệu

Phim Tân Thủy Hử, All Men Are Brothers (2011) : Phim Tân Thủy Hử quay vòng quanh 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. So với nguyên tác “Thủy Hử” của tác giả Thi Nại Am thì bộ phim “Tân Thủy Hử” mới này vẫn sẽ bám sát nội dung của nguyên tác. Phim sẽ được phân thành những tập nhỏ để đi sâu khắc họa số phận của mỗi nhân vật. Trong Thủy Hử, mĩ nhân nổi bật nhất là Lý Sư Sư, không tính đó vợ Lâm Xung, Hỗ Tam Nương và Phan Kim Liên cũng được tụng ca về nhan sắc. Tuy nhiên, trong Tân Thủy Hử thì đầy đủ các nữ diễn viên đều là người đẹp... Tập 01: Hồng Thái Úy ngộ tẩu yêu ma

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 02: Thạch Kiệt thôn thất tinh tụ hội

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 03: Cửu Văn Long tư tẩu Đông Kinh thành

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 04: Lỗ đề hạt hiệp trợ Kim Thúy Liên

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 05: Quyền đả Trấn Quan Tây

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 06: Lỗ Đạt thế độ Văn Thù tự

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 07: Báo Tử Đầu ngộ nhập Bạch hổ đường

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 08: Đảo bạt thùy dương liễu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 09: Đại náo rừng dã trư

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 10: Lâm Xung bổng đả Hồng giáo đầu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 11: Trí Thâm hỏa thiêu Ngõa Quán tự

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 12: Lâm giáo đầu phong tuyết sơn thần miếu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 13: Bức thượng Lương Sơn Tập

bác bỏ cung phi bác bỏ

14: Dương Chí mãi đao

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 15: Trí thủ Sinh thần cương

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 16: Tống Công Minh tư phóng Tiều Thiên Vương

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 17: Hỏa thiêu Vương Luân

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 18: Tống Giang thu thú Diêm Tích Kiều

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 19: Trương Văn Viễn tình Ô Long viện

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 20: Tọa lâu sát Tích

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 21: Trí thủ Nhị long sơn

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 22: Võ Tòng đả hổ

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 23: Phan Kim can dự đả Tây Môn Khánh

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 24: Kim Liên túy dụ Võ Nhị Lang

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 25: Vương bà tham ân hận thuyết phong tình

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 26: Vương bà kế khích Tây Môn Khánh

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 27: Ác phụ dược độc Võ Đại Lang

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 28: Võ Tòng sát tẩu Tập

bác bỏ cung phi bác bỏ

29: Đèo Thập tự Mẫu Dạ Xoa khai điếm

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 30: Võ Tòng viện thủ trợ thi ân Tập

bác bỏ cung phi bác bỏ

31: Túy đả Tưởng Môn thần

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 32: Đại náo Phi vân phố

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 33: Huyết tiện Uyên ương lầu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 34: Tống Giang dạ túc Thanh Phong trại

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 35: Hoa Vinh tiễn xạ Phích Lịch Hỏa

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 36: Núi Yết Dương, Tống giang gặp gỡ Lý Tuấn

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 37: Hắc Toàn Phong đấu lãng Lý Bạch Điều

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 38: Tầm Dương lâu phản thi đề vách

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 39: Thần Hành Thái Bảo truyền giả tin

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 40: Lương Sơn Bạc hảo hớn cướp pháp trường

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 41: Trương Thuận nhanh bắt Hoàng Văn Bính

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 42: Chân giả Lý Quỳ Tập

bác bỏ cung phi bác bỏ

43: Bính Mệnh Tam Lang kết bái Bệnh Quan Tác

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 44: Dương Hùng say mắng Phan Xảo Vân

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 45: Chúc gia trang Thời Thiên trộm gà

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 46: Phốc thiên điêu song tu tử sinh thư

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 47: Nhất Trượng Thanh đơn bắt Vương Nụy Hổ

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 48: Tam đả Chúc gia trang

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 49: Vương Anh lấy vợ

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 50: Mỹ Nhiệm Công ngộ thất Tiểu Nha Nội

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 51: Nhập Vân Long đấu pháp phá Cao Đường

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 52: Cổ Thượng Tảo trộm giáp

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 53: Đại phá liên hoàn mã

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 54: Vượt tam sơn Tống Giang mạo hiểm

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 55: Ngô Dụng hoán mệnh thuyết chư tướng

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 56: Tam sơn đồng tâm quy Thủy Bạc

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 57: Đêm đánh thành Tằng Đầu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 58: Tiều Thiên Vương trúng tiễn

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 59: Trí Đa Tinh kế lừa Ngọc Kỳ Lân

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 60: Lư Tuấn Nghĩa lầm đánh Yến Tiểu Ất

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 61: Cướp pháp trường Thạch Tú liều mạng

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 62: Tống Giang binh đánh Đại danh phủ

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 63: Mẫu Đại Trùng nửa đêm truyền tín

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 64: Quan Thắng bàn thủ Lương Sơn Bạc

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 65: An Đạo Toàn thần y cứu Tống Giang

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 66: Cập Thời Vũ nhượng vị Ngọc Kỳ Lân

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 67: Lư Tuấn Nghĩa bắt sống Sử Văn Cung

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 68: Tống Công Minh nghĩa thả Song Thương Tướng

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 69: Một Vũ Tiễn phi thạch đả anh hùng

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 70: Lương Sơn Bạc anh hùng xếp hạng

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 71: Hắc Toàn Phong giận chém hạnh hoàng kỳ

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 72: Lý Quỳ phụ kinh

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 73: Yến Thanh đả lôi

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 74: Huyện Thọ Trương Lý Quỳ làm quan huyện

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 75: Nguyễn Thị tam hùng chọc khâm sai Tập

bác bỏ cung phi bác bỏ

76: Ngũ hổ thượng tướng đả Đồng Quán

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập77: Chúng hảo hớn hề lạc Cao Thái Úy

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 78: Thủy chiến bắt Cao Cầu

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 79: Lương Sơn mở tiệc nhận chiêu an

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 80: Yến Thanh tích biệt Lý Sư Sư

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 81: chết sống Một Vũ Tiễn đấu hội Phương Nham Sơn

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 82: Lương Sơn phụng chiếu thảo Phương Lạp

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 83: Trương Thuận hồn quy Dũng Kim Môn

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 84: Võ Tòng một tay bắt Phương Lạp

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 85: Tống Công Minh áo gấm về quê

bác bỏ cung phi bác bỏ

Tập 86: Lòng trung thấu trời.

bác bỏ cung phi bác bỏ

Cùng đón xem Phim Tân Thủy Hử trên Phimvip.com nhé !!!

  Diễn viên

  Tags

phimmoi Bilutv Dongphim Phim3s Vuviphim Tvhay Motphim tv Phephim Gocphim Phimvietsub Phimhd Vieon Phimbo Motchill

tan thuy hu,all men are brothers,Tân Thủy Hử,Lâm Xung, Võ Tòng,Yến Thanh,Tống Giang,Lỗ Trí Thâm

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10