qc1 qc1
XIN CHÀO, AN DI - Humans (2021)
Thông tin

XIN CHÀO, AN DI

Humans (2021)

5

  Giới thiệu

Vì việc nhà khó nhọc mà Lâm Hạn Vũ đã mua người máy giúp việc "2035" về chăm nom con gái mình, cũng gọi cô là An Di, nhưng lại bị La Vân vợ của anh phản đối kịch kiệt, hai người gượng nhẹ nhau một trận. Không lâu sau đó, họ phát hiện cử chỉ của người máy này khôn xiết kỳ lạ, càng giống con người chứ không phải người máy.

  Diễn viên

  Trailers & Videos

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10