qc1 qc1
Cửu Thiên Huyền Đế Quyết - Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
Thông tin

Cửu Thiên Huyền Đế Quyết

Cửu Thiên Huyền Đế Quyết

10

  Giới thiệu

Tương truyền Huyền Đế phát hành Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, phát hành thành võ đạo Nguyên Đầu. Hậu thế của võ đạo bắt nguồn từ đó. bô lão tương truyền, người của Đắc Cửu Thiên Huyền Đế Quyết phát hành thành vị Huyền Đế thứ hai. Đương thời Nhân tộc, Thiên Yêu tộc, Cửu Dương Bá Đao tộc hình thành 3 thế lực đối địch nhau. Các chủng tộc nhỏ phải lệ thuộc vào ba chủng tộc lớn để tồn tại. Nhưng, nhân tộc hoàng kim Võ Thần Thôi lão, dương gian hưng vượng truyền, đa tắc thập niên bát tài, thiếu tắc tam niên ngũ tải, tựu hội lão thế. Cho nên, giới huyền võ yên bình, ám triều thông động.

  Diễn viên

  Trailers & Videos

Trailer Cửu Thiên Huyền Đế Quyết

Phim Hoạt Hình ,

  Tags

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10