qc1 qc1
MƯU THÁNH QUỶ CỐC TỬ - For The Holy Guiguzi
Thông tin

MƯU THÁNH QUỶ CỐC TỬ

For The Holy Guiguzi

8

  Giới thiệu

Phim lấy bối cảnh thời Xuân Thu và quay lòng vòng cuộc thế của Quỷ Cốc Tử (Đoạn Dịch Hoành) – một thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lẫy lừng như Tô Tần , Trương Nghi, Tôn Tẫn , Bàng Quyên.

  Diễn viên

  Trailers & Videos

Trailer MƯU THÁNH QUỶ CỐC TỬ

Phim Võ Thuật , Phim Tâm Lý ,

  Bình luận

Trending Phim Bộ

qc10 qc10